Nieuwsbrief:

Dé Letselschadehulpdienst

Januari 2022

Introductie

Voor u staat weer een nieuwe nieuwsbrief op het beeldscherm. Met deze keer als thema herstelgerichte dienstverlening. We spraken hierover met verschillende partijen binnen de personenschadebranche. Zo gingen we in gesprek met een verzekeraar, belangenbehartiger en een Personenschade-expert. Zij deelden hun ervaringen met herstelgerichte dienstverlening. Heeft herstelgerichte dienstverlening toegevoegde waarde in dossiers? En zo ja, op welke manier? Ook Slachtofferhulp, NLE en De Letselschade Raad delen in deze nieuwsbrief hun visie op deze vorm van dienstverlening. Wat vinden zij ervan en hoe kan het in de toekomst nog beter? Als laatste lichten we, zoals u van ons gewend bent, een van onze providers uitgebreider toe. Onze dank gaat uit naar alle partijen die hebben meegewerkt, met name naar Sharon Ponsteen die de interviews heeft afgenomen. Wij wensen u veel leesplezier toe.