Miep Huishoudservice

Een kijkje achter de schermen bij één van onze providers, Miep! Hoe gaan zij te werk als er een aanvraag vanuit Dé Letselschadehulpdienst binnenkomt? We vroegen het Roelien Pruntel, coördinator kortdurende zorg.

Miep is een landelijke zorgaanbieder, gespecialiseerd in het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning. Onze gedreven en betrokken collega’s leveren ondersteuning zoals in samenspraak met belanghebbende en eventueel diens sociale netwerk/eigen omgeving is overeengekomen. Miep staat voor een schoon en leefbaar huis. We nemen u graag mee achter de schermen als er een melding via Dé Letselschadehulpdienst binnen komt, totdat de hulp wordt ingezet. Het hele traject begint natuurlijk met de aanmelding via Dé Letselschadehulpdienst. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de coördinator kortdurende zorg, om de aanmelding door te spreken. Er vindt een overdracht plaats met de coördinator die de regio aanstuurt waar de belanghebbende woonachtig is. Hier wordt besproken welke hulp er wordt gevraagd. We zetten een vaste medewerker in voor het gehele traject. Tijdens vakantie en verzuim streven wij om een vaste invalhulp in te zetten. Vervolgens wordt belanghebbende gebeld door coördinator of zorgcoach om een ondersteuningsplan op te stellen, hierin staat wat er gewenst is in het huishouden en wat belanghebbende eventueel zelf nog kan. Het ondersteuningsplan met een zorgmap van Miep wordt toegezonden naar belanghebbende. Ondertussen wordt de afdeling berichtenverkeer ingelicht om de gegevens van belanghebbende in het systeem van Miep te plaatsen. Belanghebbende wordt in het rooster gezet van de medewerker op een vaste dag en tijdstip en belanghebbende wordt geïnformeerd. Onze medewerker gaat naar belanghebbende volgens afspraak, stelt zich voor en overlegt de uit te voeren werkzaamheden. De huishoudelijke hulp zorgt voor een schoon en leefbaar huis. Na enkele weken volgt er een evaluatie met belanghebbende om te bespreken of alles naar wens is en of er nog vragen zijn. Als de termijn van de opdracht van Dé Letselschadehulpdienst is verstreken, wordt er overlegd of de huishoudelijke hulp nog door geleverd dient te worden of definitief stopt.

Miep streeft er naar om iedere opdracht binnen 1 week in zorg te nemen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u via Dé Letselschadehulpdienst contact opnemen.