Jubileum

Eind vorig jaar was ons 5-jarig jubileum. Inmiddels hebben we al bijna een nieuw jubileum: 1 jaar thuiswerken. Hierbij een korte terugblik.

Al bijna één jaar werken wij inmiddels volledig vanuit huis. Hoe bevalt dit nou eigenlijk? Nog niet alle collega’s hadden ervaring met thuiswerken. Vanwege het snel moeten kunnen schakelen en korte inhoudelijke overleggen over dossiers, met ons toch wel kleine team, vonden wij het juist fijn om op kantoor te werken. Gelukkig hadden wij snel een thuiswerkplek ingericht. Al snel maakten ook wij gebruik van Teams (of Zoom) voor overleggen. Dit maakte het toch een stukje makkelijker en leuker. Inmiddels hebben de binnenhuco’s wekelijks een overleg met elkaar. Dit was in het begin van de lockdown ook echt noodzakelijk. Er is veel overleg geweest onderling en met providers. Hoe konden wij bijvoorbeeld toch blijven leveren ten tijde van de lockdown? Ook de providers hadden/hebben te maken met mindere beschikbaarheid van hun medewerkers. Gelukkig is dit allemaal goed gekomen en konden wij belanghebbenden blijven ontlasten. In de overleggen worden daarnaast belangrijke zaken met betrekking tot de dossiers besproken, maar ook is er tijd voor elkaar door het bijvoorbeeld te hebben over afgelopen weekend. Eigenlijk zijn dit de normale praatjes die je op kantoor zou hebben als je tegenover elkaar zit, maar toch blijkt dit door het thuiswerken wat lastiger. Waar sommige collega’s misschien lange teksten typen in een chat, hebben wij al vrij snel ervoor gekozen om elkaar te videobellen via Teams als je elkaar even wilt spreken. Op die manier zie je elkaar, en spreek je je collega ook nog echt even. Voor ons werkt dit fijn. Gelukkig is er dus regelmatig contact met de directe collega’s. De overige collega’s spreken wij helaas toch wat minder. Op de werkvloer zie je wat er gebeurt en merk je sneller hoe iemand zich voelt. Zoals aangegeven gaan de overleggen tussen de binnenhuco’s gaan via Teams. En deze overleggen lopen eigenlijk heel gestructureerd. We hebben van te voren een agenda, zodat we alle punten kunnen bespreken. Het voordeel van deze online overleggen, is dat je overal kunt inloggen. Wanneer wij soms overleg hebben met een expert, kan die vanuit zijn werkplek inloggen. Omdat ons kantoor in Hoogeveen is gevestigd, scheelt dit toch al veel reistijd voor veel collega’s elders uit het land. Tijdens het digitaal vergaderen worden er ook notulen gemaakt die vervolgens worden doorgestuurd. Waar je in het begin misschien nog tegelijk aan het praten was met een collega, maken we nu in overleggen met veel collega’s gebruik van de optie ‘handje opsteken’. En dit werkt eigenlijk prima!

Complimentenbord

Natuurlijk kan je je eigen werkplek thuis persoonlijk maken en opleuken. Maar wat wij toch wel missen is ons complimentenbord. Dit bord hangt bij ons op kantoor en hier verzamelen wij de leukste complimenten van de afgelopen tijd. Soms is het een kaartje van een belanghebbende, maar ook vanuit verzekeraars of belangenbehartigers krijgen wij mooie complimenten. Het is fijn om te horen en te zien dat ons werk zo gewaardeerd wordt. Zonder u als belangenbehartiger of behandelaar is dit uiteraard niet mogelijk. Ook tijdens het thuiswerken krijgen wij nog regelmatig complimenten, maar deze worden niet zo mooi meer verzameld. Het lijkt ons goed om dit gelijk weer op te pakken, zodra wij weer op kantoor gaan werken! Of hebben jullie wellicht tips voor een digitaal complimentenbord?